HET PLAN

Sterrenboog: het groene kloppende hart van de buurt.
De locatie van Sterrenbos is circa 8.000 m² groot en ligt midden in de woonwijk Hulzebraak, ten zuidoosten van het centrum van Schijndel. De locatie onderscheidt zich van zijn omgeving door diverse punten:

  • Het woon-/schoolgebouw De Regenboog heeft een strakke, enigszins zakelijke en afkerige uitstraling aan de beide hoofdwegen; de Wilhelminalaan en de Dierenriem.
  • De volwassen laanbeplanting en forse boomgroep langs de Wilhelminalaan.
  • Het ruime en relatief besloten binnenterrein tegenover de woningen aan de Poolster met de lage bebouwing van de voormalige school bij het hoofdgebouw.
  • De bomenrij met een enigszins gebogen vorm in een gebogen vorm op het schoolplein.

Het gebouw waarin de school De Regenboog heeft gezeten is een niet alledaagse combinatie van een onderwijsvoorziening met woonappartementen. De transformatie van het schoolgedeelte zal met onze aanpak kunnen leiden tot een verbetering van het gebouw waardoor niet alleen de materiële waarde van het gebouw stijgt, maar ook die van de individuele appartementen. De ideeën en opties die wij daarvoor hebben zijn:

  • De voordeuren van de nieuwe appartementen komen op de begane grond aan beide straatzijden waardoor de levendigheid wordt vergroot en het karakter van het gebouw aan deze zijde opener en vriendelijker wordt.
  • We voegen meer bouwkundige en architectonische elementen toe aan de gevels van het gebouw aan de noordzijde (Wilhelminalaan) en aan de oostzijde (Dierenriem). Dit kan bijvoorbeeld door toevoeging van erkers waardoor extra ruimte ontstaat in de appartementen op de eerste woonlaag maar ook kan aan de plint van het gebouw een andere kleur worden gegeven.

Landschappelijke inrichting
Het Sterrenboogterrein wordt het groene kloppende hart van de buurt. De functie als buurtontmoetingsplek wordt versterkt door de huidige plek een duidelijke identiteit en duidelijke kaders te geven en het groene terrein te ontwikkelen samen met de buurtbewoners. Het terrein wordt omzoomd door beukenhagen. Hiervoor worden de bestaande hagen hergebruikt en wordt een nieuwe haag gecreëerd langs de voortuinen van nieuwe appartementen op de begane grond, in de voormalige school.

Op drie bomen na blijven alle bestaande bomen behouden. Er komen nieuwe, sfeerbepalende bomen bij waaronder enkele solitaire roodbladige bomen (rode beuken) op de hoekpunten van het terrein en in de patio (rode prunus) in de hoek van het schoolgebouw.

Het hof kent een aaneengesloten eigen bestrating bestaande uit een warm grijze bestrating van beton met natuursteen toeslag (MBI geocolor) in diverse verbanden en diverse formaten stenen en tegels. Uitgangspunt is dat de gebouwen en de parkeerplaatsen op een plein staan.   

Beeldkwaliteit en architectuur
Een van de pluspunten van het nieuwe plan is dat zowel het huidige schoolgebouw als de toekomstige patiowoningen op de locatie van de oude gymzaal, dezelfde beeldkwaliteit krijgen. Het hele plangebied komt zo als één geheel over. Om dat te bereiken wordt een plint toegepast onder zowel de nieuwe patiowoningen als onder de ‘schoolwoningen’. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van dezelfde oranjekleurige gevelsteen.

Aan de noordzijde van de voormalige school wordt een nieuwe uitbreiding gedacht in de vorm van een entree en uitgebouwde woonkamer. Alle andere gevels worden ter plaatse van de begane grond (in overleg met de vereniging van eigenaren) gesausd in dezelfde oranje kleur.

De bovenzijde van de diverse bouwmassa’s is overal in een lichte tint voorgesteld. Bij het schoolgebouw kan het huidige metselwerk gehandhaafd blijven, eventueel na grondige reiniging. Bij de patiowoningen worden de verdiepingen in witte stukadoorslaag uitgevoerd. De verschillende tuinmuren rondom de patio’s en de gebogen ‘zit-speelmuur’ langs het speelveld completeren het totaalbeeld door deze ook uit te voeren in een oranje gevelsteen.

De dakvlakken van de patiowoningen zijn aan de zuidzijde horizontaal geprojecteerd en aan de noordzijde in lessenaarsvorm, om zodoende een meer evenwichtige massa te kunnen maken richting de beide belendende appartementengebouwen. Deze zijn immers als 3-, respectievelijk 4-laags bebouwing ontworpen. Door de woningen richting Wilhelminalaan op te schuiven en door de verdiepingsmassa over die van de begane grond heen te schuiven, wordt dit effect versterkt. Deze drie noordelijk gelegen patiowoningen beschikken hiermee over drie bouwlagen en bieden de bewoners meer keuzevrijheid.

De gevelopeningen van de nieuwe bouwmassa’s zijn veelal abstract vormgegeven in horizontale of verticale richting, zonder teveel geledingen, en worden in een contrasterende tint geschilderd ten opzichte van de aanwezige gevels. Genoemde bestaande en nieuwe bouwmassa’s passen op deze wijze ook prima in de beeldkwaliteit van dit deel van de woonwijk Hulzebraak.