» Drukbezochte kindermiddag en informatieavond over buitenterrein plan Sterrenboog

‘Vooral bewoners Poolster moeten bij inrichting betrokken worden´

De invulling van het buitenterrein bij het nieuwe plan Sterrenboog moet vooral besproken worden met de bewoners van de straat Poolster. Dat bleek tijdens de informatieavond voor omwonenden die projectontwikkelaar Abeco ´Sterk in ontwikkeling´ woensdag 17 september hield. Door omwonenden zijn veel verschillende ideeën geopperd.

Sterrenboog is een plan met een totaalvisie op het hergebruik van de 17 schoollokalen van de voormalige Regenboogschool. Daarnaast zijn er nog multifunctionele ruimtes en de bouwmogelijkheden op de plaats van het huidige gymlokaal. Tevens zal de herinrichting van het voormalige schoolplein met daarbij het speelveld aan de Poolster gaan plaats vinden. Projectontwikkelaar Jeroen Bestebreurtje van Abeco ´Sterk in ontwikkeling´ is daarvoor de samenwerking aangegaan met Steven Woudstra van Woudstra Architecten, Rho stedenbouwkundig adviseurs en KruitKok landschapsarchitecten. Op verzoek van de gemeente is voor de inrichting van het buitenterrein de hulp ingeroepen van omwonenden. Buurtkinderen werden tijdens een creatieve middag uitgedaagd hun wensen te vertellen en in kunst om te zetten. De volwassen buurtbewoners mochten woensdagavond hun stem laten horen. De bewoners van de al bestaande appartementen waren in een eerdere bijeenkomst al geïnformeerd over de plannen met hun complex.

Onderhoud

Het buitenterrein wordt na de herinrichting teruggegeven aan de gemeente. Die gaat het volgens hun standaard onderhouden. Als buurtbewoners bereidt zijn om mee te helpen met het groenonderhoud dan is de gemeente bereid om mee te denken over een andere (met een hogere kwaliteit) inrichting. In dat geval kan in overleg tussen gemeente en bewoners bijvoorbeeld andere beplanting worden aangelegd. Projectontwikkelaar Jeroen Bestebreurtje wil graag met Poolsterbewoners in kleine setting nog eens bij elkaar komen om hierover te brainstormen. “Als de buurt besluit niets extra te willen onderhouden, dan gaan we voor een wat simpelere oplossing op het niveau van openbaar terreinonderhoud door de gemeente. We kunnen er nu iets heel moois van maken, maar uiteindelijk bepaalt de buurt het.”

Parkeerplaatsen

Ook het gebrek aan parkeerplaatsen in de wijk was een item dat veel voorbij kwam. Hoewel voor de bewoners van de nieuwe appartementen een zogenoemde parkeerkoffer wordt gerealiseerd, vrezen de omwonenden extra parkeerdruk. Er werd dan ook geopperd een deel van de openbare ruimte voor extra parkeerplaatsen in te richten.

Kindermiddag

Met de kunstenaars Willem en Clara, de huidige anti-kraakbewoners van de oude school, was ’s middags voor alle buurtkinderen een creatieve middag georganiseerd. Er werden vooral veel sportieve en actieve wensen geopperd: skate/stepbanen, boomhutten, korfbalpalen en rekstokken. Van de kindermiddag is een video-impressie gemaakt, zie het vorige nieuwsbericht.

 

Alle ideeën, suggesties en op- en aanmerkingen worden momenteel door de ontwikkelaar geïnventariseerd en meegenomen in de planontwikkeling.

Bij interesse kunnen aanwezigen van de avond een volledig verslag krijgen. Mail daarvoor naar info@sterrenboog.nl.

 


« Naar overzicht