» Aanbesteding en inschrijving op project

De gemeente Schijndel heeft ervoor gekozen om een meervoudig onderhandse aanbesteding te doorlopen om op deze wijze te komen tot een overeenkomst voor de herontwikkeling van het gebied waar de voormalige basisschool de Regenboog is gesitueerd.

In deze aanbesteding is er sprake van samenvoeging van overheidsopdrachten, het gaat hier immers ontwerp, ontwikkeling en bouw. Hiervoor is bewust gekozen omdat de gemeente geheel ontzorgt wil worden met betrekking tot de gebiedsontwikkeling van de Regenboog.

Het doel van de opdrachtgever is om een partij te contracteren, die het beste voldoet aan het gestelde in deze inschrijvingsleidraad, de daar bij behorende bijlagen en eventuele nota’s van inlichtingen. Door middel van deze aanbesteding wil de opdrachtgever ook op transparante en objectieve wijze komen tot een overeenkomst tegen de beste prijs/ kwaliteit verhouding.
 

Ter bevordering van de transparantie zijn de volgende documenten nu publiek inzichtelijk:

  • Download hier het complete aanbestedingsdocument
  • Middels  deze en deze link kunt u De Sterrenboog aanbieding van Abeco inzien.

« Naar overzicht